Áramlástan Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar

Szakmai gyakorlat felelős: Tokaji Kristóf

BME Áramlástan Tanszék, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. AE épület, 102/a szoba

tokaji.kristof@gpk.bme.hu


BSc - BMEGEÁTBKSZ

MSc - BMEGEÁTNKSG

Aktuális szakmai gyakorlat lehetőségek

Közelmúltban szakmai gyakorlatra hallgatót fogadó cégek listája

Egyszerűsített eljárásrend a gyakorlóhelyek számára


Folyamattechnika specializáció

Az alábbi információk a folyamattechnika specializáción lévő hallgatók szakmai gyakorlatának szervezésére vonatkoznak. A szakmai gyakorlatot alapképzési szakon a mintatanterv szerinti 6. félévet követően kell teljesíteni, a Szakmai gyakorlat című tantárgyat pedig utólag, a mintatanterv 7. félévében kell felvenni.

A szakmai gyakorlat külső gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas gazdálkodó szervezetnél vagy felsőoktatási intézményben (továbbiakban gyakorlóhely) teljesítendő, a képzési és kimeneti követelményekben, illetve mintatantervben meghatározott időtartammal; amely alapképzési szakon legalább 6 hét (240 munkaóra).

A hallgató szakmai gyakorlatát a specializációja szerint illetékes Tanszék szervezi. A Folyamattechnika specializáció gondozó tanszéke a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. De a Folyamattechnika specializációs hallgatók esetében a szakmai gyakorlat elvégzése a szakirányon oktató négy Tanszék (ARA, EGR, ÉPGET, HDS) bármelyikének szervezésében lehetséges. Ezzel kapcsolatosan az egyedüli megkötés, hogy a szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos teendőket végig a választott Tanszéken végezzék, majd a tárgyjelentkezéskor is az adott Tanszék tárgyát vegyék fel a Neptunban. Ezért javasoljuk, hogy az érdeklődésükhöz vagy a szakmai gyakorlóhelyhez közelebb álló Tanszékkel vegyék fel a kapcsolatot, így már korábban is bekerülhetnek a tanszéki közéletbe, ami segíthet a későbbi szakdolgozat témaválasztás során is.

A szakmai gyakorlat teljesítésének lépései:

 1. A hallgatónak önállóan kell keresnie partnercéget, ahol a gyakorlatot elvégzi. Segítségül alább látható egy lista azokról a cégekről, akik a közelmúltban már fogadtak hallgatót szakmai gyakorlatra.  (Nem csak ezeket a cégeket lehet felkeresni! Célszerű a cégek honlapján az álláslehetőségek/karrier oldalon böngészni, mert ott gyakran hirdetnek meg szakmai gyakorlati vagy akár gyakornoki munkalehetőséget.)
 2. Miután a hallgatónak sikerült gyakorló helyet találnia, a következő lépésben ki kell töltenie az alábbi űrlapot adminisztráció céljából. A határidő a 13. oktatási hét vasárnapja.
 3. Ha kitöltötte a hallgató a 3. pontban ismertetett űrlapot, akkor a GPK honlapján megtalálható 12. számú mellékletet kell kitölteni, amivel jelentkezik szakmai gyakorlatra a kívánt Tanszékre. Ez a dokumentum 1 példányban szükséges.
 4. Ezután a GPK és a gyakorlóhely együttműködési megállapodás formájában szerződést köt. Amennyiben a szakmai gyakorlat szervezése iskolaszövetkezet közreműködésével történik, egy háromoldalú megállapodást kell kitölteni. A szakmai gyakorlóhelynek több hallgató fogadása esetén elegendő egy megállapodási szerződést írni, amelybe belefoglalja az érintett hallgatókat. Ez a dokumentum 3 példányban szükséges.
 5. Ezzel egyidőben ki kell töltetni a céggel egy befogadó nyilatkozatot.
 6. A 3-5. pontban említett dokumentumokat a hallgató és a cég juttassa el az adott Tanszék szakmai gyakorlat felelősének vagy a Tanszék titkárságára legkésőbb a vizsgaidőszak végéig személyesen, postai úton vagy AVDH által hitelesített PDF-ként elektronikusan. A postai feladást követően minden esetben küldjön értesítést a tanszéki felelősnek.
 7. Amennyiben az adminisztrációhoz szükséges intézményi szakmai felelőst megadni, akkor az Dr. Györke Gábor, oktatási dékánhelyettes úr legyen (gyorke@energia.bme.hu, +3614632619). Kapcsolattartónak pedig a Tanszéki szakmai gyakorlat felelőst kell megnevezni.
 8. Ha a hallgató kifejezetten kutatási feladatokat szeretne ellátni (vagy nem sikerül helyet találnia), akkor az adott Tanszéken is elvégezhető a gyakorlat. Ekkor a Gépészmérnöki Kar honlapjáról elegendő a 12. számú mellékletet kitölteni.
 9. A szakmai gyakorlat további szervezése (a szakmai gyakorlat elvégzésének időintervalluma, feladatok, szállás stb.) a hallgató feladata.
 10. A szakmai gyakorlat végeztével, a regisztrációs időszakban a hallgatónak fel kell vennie az őszi félévre a Szakmai gyakorlat tárgyat az adott Tanszék neve alatt. A beszámoló formája Tanszéktől függően változik:

 

Áramlástan Tanszék (Tárgykód: BMEGEÁTBKSZ):

 • A hallgató az őszi szemeszter második hetén beszámolót ad le az elvégzett munkáról. Papír alapon nyomtatott formában, aláírva vagy AVDH által hitelesített PDF-ként elektronikusan kell leadni a tanszéki felelősnek, akár ábrákkal is illusztrálva. Mindenképp legyen rajta elérhetőség (cégbeli és hallgatói egyaránt).
 • A fogadó cég részéről a munkát felügyelő mérnök írásbeli nyilatkozatát is le kell adni arról, hogy a hallgató elvégezte szakmai gyakorlatát. A leadás lehetséges papír alapon vagy elektronikusan PDF-ként a felügyelő által aláírva (felügyelői AVDH hitelesítés vagy felügyelő által aláírt, szkennelt verzió hallgató általi AVDH hitelesítés).

 

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék (Tárgykód: BMEGEENBKSZ)

Az elvégzett munkáról beszámolót kell készíteni, amely többféle formájú is lehet:

 • Részletes munkanapló legalább 10 oldal terjedelemben. Ez esetben a 14. melléklet táblázatát kell részletesebb tartalommal kitölteni.
 • Összefoglaló szöveges jelentés legalább 10 oldal terjedelemben, amely szintén a 14. melléklet kibővítésével készítendő el. Ekkor a táblázat után szövegesen, esetleg ábrákkal és táblázatokkal illusztrálva kell beszámolni a végzett munkáról.

A beszámoló módjáról a félév kezdetét megelőző hónap 15-ig kell nyilatkozni e-mailben.

 

Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék (Tárgykód: BMEGEÉEBKSZ)

 • A hallgató az őszi szemeszter második hetén 6 perces prezentációt tart a szakmai gyakorlat alatt elvégzett munkáról.
 • A beszámolón szükséges leadni a tanszéki felelősnek a fogadó cégnél lévő konzulens által kitöltött írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a hallgató elvégezte a szakmai gyakorlatát. A leadás lehetséges papír alapon vagy elektronikusan PDF-ként a felügyelő által aláírva (felügyelői AVDH hitelesítés vagy felügyelő által aláírt, szkennelt verzió hallgató általi AVDH hitelesítés).

 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék (Tárgykód: BMEGEVGBKSZ):

 • A hallgató az őszi szemeszter második hetén egy 2-3 oldalas összefoglalót ad le az elvégzett munkáról. Papír alapon kell leadni a tanszéki felelősnek, nyomtatott formában, akár ábrákkal is illusztrálva. Mindenképp legyen rajta elérhetőség (cégbeli és hallgatói egyaránt).
 • A fogadó cég részéről a munkát felügyelő mérnök írásbeli nyilatkozatát is le kell adni arról, hogy a hallgató elvégezte szakmai gyakorlatát.

 

 1. A tárgyfelvétel és a 10. pontban ismertetett beszámoló sikeres elvégzése után a Tanszék elismeri (a Neptun rendszerben teljesítetté állítja a tárgyat) a szakmai gyakorlat teljesítését.

 

Az egyes Tanszékeken végzett szakmai gyakorlatról további információkat találnak az alábbi honlapokon:

BME ARA TSz., 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. AE épület 1. emelet 102/a.

tokaji.kristof@gpk.bme.hu

+3614634072

BME EGR TSz., 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 2. emelet 204A.

laza@energia.bme.hu

+3614632617

BME ÉPGET TSz., 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 1. emelet 106.

varju.evelin@gpk.bme.hu

+3614632639

BME HDR TSz., 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 3. emelet 326.

kklapcsik@hds.bme.hu

+3614631442


MSc

A szakmai gyakorlatot mesterképzési szakon a mintatanterv szerinti 3. félévet követően kell teljesíteni, a Szakmai gyakorlat című tantárgyat pedig utólag, a mintatanterv 4. félévében kell felvenni.

A szakmai gyakorlat külső gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas gazdálkodó szervezetnél vagy felsőoktatási intézményben (továbbiakban gyakorlóhely) teljesítendő, a képzési és kimeneti követelményekben, illetve mintatantervben meghatározott időtartammal; amely mesterképzési szakon legalább 4 hét (160 munkaóra).

Amennyiben a szakmai gyakorlatot az Áramlástan Tanszék közreműködésével szeretnék teljesíteni, akkor a tárgyjelentkezéskor az Áramlástan Tanszék tárgyát vegyék fel a Neptunban. 

Lehetőség van a BSc képzés során elvégzett szakmai gyakorlat elfogadtatására. Ebben az esetben a hallgatónak el kell küldenie az elvégzett gyakorlatra vonatkozó beszámolóját és a gyakorlóhely által készített igazolást és értékelést a tanszéki szakmai gyakorlat felelősnek.  A tárgyfelvétel és a dokumentumok elküldése után a Tanszék elismeri (a Neptun rendszerben teljesítetté állítja a tárgyat) a szakmai gyakorlat teljesítését.

Egyéb esetben a szakmai gyakorlat teljesítésének lépései megegyeznek a BSc-képzésre vonatkozó lépésekkel:

A szakmai gyakorlat teljesítésének lépései:

 1. A hallgatónak önállóan kell keresnie partnercéget, ahol a gyakorlatot elvégzi. Segítségül a alább látható egy lista azokról a cégekről, akik a közelmúltban már fogadtak hallgatót szakmai gyakorlatra.  (Nem csak ezeket a cégeket lehet felkeresni! Célszerű a cégek honlapján az álláslehetőségek/karrier oldalon böngészni, mert ott gyakran hirdetnek meg szakmai gyakorlati vagy akár gyakornoki munkalehetőséget.)
 2. Miután a hallgatónak sikerült gyakorló helyet találnia, a következő lépésben ki kell töltenie az alábbi űrlapot adminisztráció céljából. A határidő a 13. oktatási hét vasárnapja.
 3. Ha kitöltötte a hallgató a 3. pontban ismertetett űrlapot, akkor a GPK honlapján megtalálható 12. számú mellékletet kell kitölteni, amivel jelentkezik szakmai gyakorlatra a kívánt Tanszékre. Ez a dokumentum 1 példányban szükséges.
 4. Ezután a GPK és a gyakorlóhely együttműködési megállapodás formájában szerződést köt. Amennyiben a szakmai gyakorlat szervezése iskolaszövetkezet közreműködésével történik, egy háromoldalú megállapodást kell kitölteni. A szakmai gyakorlóhelynek több hallgató fogadása esetén elegendő egy megállapodási szerződést írni, amelybe belefoglalja az érintett hallgatókat. Ez a dokumentum 3 példányban szükséges.
 5. Ezzel egyidőben ki kell töltetni a céggel egy befogadó nyilatkozatot.
 6. A 3-5. pontban említett dokumentumokat a hallgató és a cég juttassa el az adott Tanszék szakmai gyakorlat felelősének vagy a Tanszék titkárságára legkésőbb a vizsgaidőszak végéig személyesen, postai úton vagy AVDH által hitelesített PDF-ként elektronikusan. A postai feladást követően minden esetben küldjön értesítést a tanszéki felelősnek.
 7. Amennyiben az adminisztrációhoz szükséges intézményi szakmai felelőst megadni, akkor az Dr. Györke Gábor, oktatási dékánhelyettes úr legyen (gyorke@energia.bme.hu, +3614632619). Kapcsolattartónak pedig a Tanszéki szakmai gyakorlat felelőst kell megnevezni.
 8. Ha a hallgató kifejezetten kutatási feladatokat szeretne ellátni (vagy nem sikerül helyet találnia), akkor az Áramlástan Tanszéken is elvégezhető a gyakorlat, előzetes egyeztetést követően. Ekkor a Gépészmérnöki Kar honlapjáról elegendő a 12. számú mellékletet kitölteni.
 9. A szakmai gyakorlat további szervezése (a szakmai gyakorlat elvégzésének időintervalluma, feladatok, szállás stb.) a hallgató feladata.
 10. A szakmai gyakorlat végeztével, a regisztrációs időszakban a hallgatónak fel kell vennie az őszi félévre a Szakmai gyakorlat tárgyat az Áramlástan Tanszék neve alatt és beszámolót ad le:

Áramlástan Tanszék (Tárgykód: BMEGEÁTNKSG):

 • A hallgató az őszi szemeszter második hetén beszámolót ad le az elvégzett munkáról. Papír alapon nyomtatott formában, aláírva vagy AVDH által hitelesített PDF-ként elektronikusan kell leadni a tanszéki felelősnek, akár ábrákkal is illusztrálva. Mindenképp legyen rajta elérhetőség (cégbeli és hallgatói egyaránt).
 • A fogadó cég részéről a munkát felügyelő mérnök írásbeli nyilatkozatát is le kell adni arról, hogy a hallgató elvégezte szakmai gyakorlatát. A leadás lehetséges papír alapon vagy elektronikusan PDF-ként a felügyelő által aláírva (felügyelői AVDH hitelesítés vagy felügyelő által aláírt, szkennelt verzió hallgató általi AVDH hitelesítés).

​  11. A tárgyfelvétel és a beszámoló sikeres elvégzése után a Tanszék elismeri (a Neptun rendszerben teljesítetté állítja a tárgyat) a szakmai gyakorlat teljesítését.


Aktuális szakmai gyakorlat lehetőségek

Az Áramlástan Tanszéken végezhető szakmai gyakorlat projektekről itt lehet tájékozódni.

A felsorolt ipari gyakornoki pozíciókra történő jelentkezés a mindenkori álláskeresési normáknak megfelelően az Áramlástan Tanszéktől függetlenül történik.
Ajánlott szakmai önéletrajz és motivációs levél/email csatolása a jelentkezéshez.
Ajánlólevelet csak személyes ismertség és közös szakmai múlt alapján állítunk ki.

Cég

Munkakör

Rövid leírás

Munkavégzés helye

Kapcsolat

Egyéb

AGRI-MACH Kft.

Műszaki szaktanácsadó
gyakornok

 • szivattyú méretezés
 • értékesítés és gyártástámogatás
 • kapcsolattartás ügyfelekkel, beszállítókkal
 • problémamegoldás, hibafeltárás

Kecskemét

Festő-Cserkó Rebeka
rebeka.cserko@agri-mach.hu

Letöltés
Link
Link

Richter Gedeon Nyrt.

Gyakornok

 • nitrogén előállító üzem
 • akusztika, hangtompító választás
 • zajvizsgálat
 • előírásoknak való megfelelés

Dorog

Kövesdi Boldizsár
kovesdib@gedeonrichter.com

 

HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont,
Fúziós Plazmafizikai Laboratórium

Gépészmérnök gyakornok

 • vákuum- és kriogén rendszerek, 
 • alacsony nyomású kísérleti berendezések
 • gázrendszerek
 • egyéb gépészeti tervezés

Budapest,
KFKI telephely

Walcz Erik
walcz.erik@ek.hun-ren.hu

 


Közelmúltban szakmai gyakorlatra hallgatót fogadó cégek listája:

 • Bonbonetti Choco Édesipari Kft.
 • BorsodChem Zrt.
 • Bridgestone Termelő Kft.
 • Budapesti Közlekedési Zrt.
 • Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
 • CAD-Controll Plan Kft.
 • Chemitechnik Pharma Mérnöki Szolgáltató Kft.
 • Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
 • Egis Gyógyszergyár Zrt.
 • Emerson Process Management Kft.
 • Euroapi Hungary Kft. (Chinoin, Sanofi)
 • Daikin Hungary Kft.
 • DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
 • Dreher Sörgyárak Zrt.
 • E6 System Kft.
 • Egis Gyógyszergyár Zrt.
 • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
 • Ferroplan Kft.
 • FESTO-AM Kft.
 • FETI Kft.
 • Flono Kft.
 • Flowserve Hungary Services Kft.
 • Forum Plussz Kft.
 • Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
 • Fővárosi Vízművek Zrt.
 • G&B Plan Kft.
 • Ganz-Vízgép Fővállalkozói Kft.
 • GE Hungary Kft.
 • Grundfos Financial Shared Services Kft.
 • HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt.
 • HELL Energy Magyarország Kft.
 • HERZ Armatúra Hungária Kft.
 • Infineon Technologies Cegléd Kft.
 • KALOplasztik Műanyag és Gumiipari Kft.
 • KG-FILTER Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft.
 • Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.
 • KondiCAD Mérnökiroda Kft.
 • Laterex Építő Zrt.
 • LG Electronics Magyar Kft.
 • Lindab Kft.
 • MAHLE Compressors Hungary Kft.
 • Maspex Olympos Kft.
 • MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
 • MOL Nyrt.
 • Multinox Kft.
 • MVM Zrt.
 • MVM EGI Zrt.
 • Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.
 • NÉBIH BAII Borászati Hatósági Laboratóriuma
 • NGBS Hungary Kft.
 • NISIO Group Hungary Kft.
 • Paksi Atomerőmű Zrt.
 • Olajterv Tervező Zrt.
 • Procter&Gamble Magyarország Kkt.
 • Quick 2000 Kft.
 • Richter Gedeon Nyrt.
 • Robert Bosch Kft.
 • Rotachrom Zrt.
 • Szarvasi Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft.
 • Tetra Pak Hungária Zrt.
 • Unilever Magyarország Kft.
 • Univer Zrt.
 • Vegyipari Tervező és Vállalkozó Zrt.
 • Vibrocomp Kft.
 • Vegyterv Zrt.
 • Veolia Energia Magyarország Zrt.

Egyszerűsített eljárásrend a gyakorlóhelyek számára

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) valamennyi kara a hallgatók kötelező szakmai gyakorlatának szervezésére egy központosított eljárásrendet szeretne javasolni, amiben a felmerülő adminisztrációs és egyéb teendőket a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet (továbbiakban: MISZISZ) bevonásával kívánja egyszerűsíteni. A MISZISZ-szel együttműködve segítséget kapnak a szerződéskötésben, a szakmai gyakorlatra való jelentkezésben, a szabad pozíciók hirdetésében, a gyakorlat lebonyolításában, igazolásának előkészítésében és a hallgatók kifizetésében.
A háromoldalú együttműködés főbb pontjai:

 • A MISZISZ-szel lehetőség van keretszerződést kötni, ami az adminisztrációs terheket nagyban csökkenti. Nincs szükség hallgatókként új szerződés megkötésére, továbbá a
 • hallgatók foglalkoztatásával járó összes adminisztrációért az iskolaszövetkezet felel.
 • A hallgatók munkabérén felül minimális ügyviteli díjjal kell számolni, egyéb költség nincs.
 • A hallgatók szakmai gyakorlatának vonatkozásában a korábban említett minimális szolgáltatási díjból és az iskolaszövetkezet (közvetlen) működési költségeinek különbözeteként adódó profit egészét az iskolaszövetkezet külön megállapodás alapján az intézmény támogatására fordítja. A támogatással az adott karon folyó képzés és oktatás korszerűsítését, a különböző kutatócsoportok és kutatói központok munkáját támogatják, hogy a jövőben is magas színvonalon képzett hallgatók tudják segíteni munkájukat.
 • Az Egyetemmel közvetlenül ápolt szoros kapcsolat mellett a MISZISZ-ben kijelölt projektvezetőjével szükséges csupán egyeztetni, ezzel is segítve a kommunikáció gyorsaságát és átláthatóságát.
 • A MISZISZ irodája és hirdetőfelületei az Egyetem területén találhatóak, így közvetlenül elérik az Egyetem valamennyi hallgatóját.
 • A MISZISZ az együttműködésben résztvevők számára a teljes évben lehetőséget biztosít a cég megjelenésére hírleveleiben, weboldalán, továbbá egyéb offline szóróanyagokon.
 • A MISZISZ továbbá lehetőséget ad a hallgatók szakmai gyakorlatán túlmutató foglalkoztatására is kedvező feltételek mellett.

Előre is köszönjük, hogy a szakmai gyakorlatok lebonyolításában a bemutatott eljárásrendet
választják és támogatják az Egyetemünkön folyó oktatói és kutatói munkát!
A MISZISZ projektvezetőjével az alábbi elérhetőségeken tudják felvenni a kapcsolatot:
Név: Takács Fanni
E-mail cím: takacs.fanni@miszisz.hu
Telefonszám: +36 1 463-1237