Áramlástan Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar

Szakmai gyakorlat információk

Folyamattechnika specializáció

Kedves Hallgatók!

 

Az alábbi információk a folyamattechnika specializáción lévő hallgatók szakmai gyakorlatának szervezésére vonatkoznak. A szakmai gyakorlatot alapképzési szakon a mintatanterv szerinti 6. félévet követően kell teljesíteni, a Szakmai gyakorlat című tantárgyat pedig utólag, a mintatanterv 7. félévében kell felvenni.

A szakmai gyakorlat külső gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas gazdálkodó szervezetnél vagy felsőoktatási intézményben (továbbiakban gyakorlóhely) teljesítendő, a képzési és kimeneti követelményekben, illetve mintatantervben meghatározott időtartammal; amely alapképzési szakon legalább 6 hét (240 munkaóra).

A hallgató szakmai gyakorlatát a specializációja szerint illetékes Tanszék szervezi. A Folyamattechnika specializáció gondozó tanszéke a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. De a Folyamattechnika specializációs hallgatók esetében a szakmai gyakorlat elvégzése a szakirányon oktató négy Tanszék (ARA, EGR, ÉPGET, HDS) bármelyikének szervezésében lehetséges. Ezzel kapcsolatosan az egyedüli megkötés, hogy a szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatos teendőket végig a választott Tanszéken végezzék, majd a tárgyjelentkezéskor is az adott Tanszék tárgyát vegyék fel a Neptunban. Ezért javasoljuk, hogy az érdeklődésükhöz vagy a szakmai gyakorlóhelyhez közelebb álló Tanszékkel vegyék fel a kapcsolatot, így már korábban is bekerülhetnek a tanszéki közéletbe, ami segíthet a későbbi szakdolgozat témaválasztás során is.

 

A szakmai gyakorlat teljesítésének lépései:

 1. A hallgatónak önállóan kell keresnie partnercéget, ahol a gyakorlatot elvégzi. Segítségül a Tanszékek kiadják azon cégek listáját, ahol jelenleg keresnek nyári gyakorlatra hallgatókat. A lista folyamatosan frissül, ahogy érkeznek be az ajánlatok. Továbbá szerepel egy lista azokról a cégekről, akik a közelmúltban már fogadtak hallgatót szakmai gyakorlatra. E listák külön fájlban találhatóak meg a honlapon. (Nem csak ezeket a cégeket lehet felkeresni! Célszerű a cégek honlapján az álláslehetőségek/karrier oldalon böngészni, mert ott gyakran hirdetnek meg szakmai gyakorlati vagy akár gyakornoki munkalehetőséget.)
 2. Miután a hallgatónak sikerült gyakorló helyet találnia, a következő lépésben ki kell töltenie az alábbi űrlapot adminisztráció céljából. A határidő a 13. oktatási hét vasárnapja.
 3. Ha kitöltötte a hallgató a 3. pontban ismertetett űrlapot, akkor a GPK honlapján megtalálható 12. számú mellékletet kell kitölteni, amivel jelentkezik szakmai gyakorlatra a kívánt Tanszékre. Ez a dokumentum 1 példányban szükséges.
 4. Ezután a GPK és a gyakorlóhely együttműködési megállapodás formájában szerződést köt. Amennyiben a szakmai gyakorlat szervezése iskolaszövetkezet közreműködésével történik, egy háromoldalú megállapodást kell kitölteni. A szakmai gyakorlóhelynek több hallgató fogadása esetén elegendő egy megállapodási szerződést írni, amelybe belefoglalja az érintett hallgatókat. Ez a dokumentum 3 példányban szükséges.
 5. Ezzel egyidőben ki kell töltetni a céggel egy befogadó nyilatkozatot.
 6. A 3-5. pontban említett dokumentumokat a hallgató és a cég juttassa el az adott Tanszék szakmai gyakorlat felelősének vagy a Tanszék titkárságára legkésőbb a vizsgaidőszak végéig személyesen, postai úton vagy AVDH által hitelesített PDF-ként elektronikusan. A postai feladást követően minden esetben küldjön értesítést a tanszéki felelősnek.
 7. Amennyiben az adminisztrációhoz szükséges intézményi szakmai felelőst megadni, akkor az Dr. Györke Gábor, oktatási dékánhelyettes úr legyen (gyorke@energia.bme.hu, +3614632619). Kapcsolattartónak pedig a Tanszéki szakmai gyakorlat felelőst kell megnevezni.
 8. Ha a hallgató kifejezetten kutatási feladatokat szeretne ellátni (vagy nem sikerül helyet találnia), akkor az adott Tanszéken is elvégezhető a gyakorlat. Ekkor a Gépészmérnöki Kar honlapjáról elegendő a 12. számú mellékletet kitölteni.
 9. A szakmai gyakorlat további szervezése (a szakmai gyakorlat elvégzésének időintervalluma, feladatok, szállás stb.) a hallgató feladata.
 10. A szakmai gyakorlat végeztével, a regisztrációs időszakban a hallgatónak fel kell vennie az őszi félévre a Szakmai gyakorlat tárgyat az adott Tanszék neve alatt. A beszámoló formája Tanszéktől függően változik:

 

Áramlástan Tanszék (Tárgykód: BMEGEÁTBKSZ):

 • A hallgató az őszi szemeszter második hetén beszámolót ad le az elvégzett munkáról. Papír alapon nyomtatott formában, aláírva vagy AVDH által hitelesített PDF-ként elektronikusan kell leadni a tanszéki felelősnek, akár ábrákkal is illusztrálva. Mindenképp legyen rajta elérhetőség (cégbeli és hallgatói egyaránt).
 • A fogadó cég részéről a munkát felügyelő mérnök írásbeli nyilatkozatát is le kell adni arról, hogy a hallgató elvégezte szakmai gyakorlatát. A leadás lehetséges papír alapon vagy elektronikusan PDF-ként a felügyelő által aláírva (felügyelői AVDH hitelesítés vagy felügyelő által aláírt, szkennelt verzió hallgató általi AVDH hitelesítés).

 

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék (Tárgykód: BMEGEENBKSZ)

Az elvégzett munkáról beszámolót kell készíteni, amely többféle formájú is lehet:

 • Részletes munkanapló legalább 10 oldal terjedelemben. Ez esetben a 14. melléklet táblázatát kell részletesebb tartalommal kitölteni.
 • Összefoglaló szöveges jelentés legalább 10 oldal terjedelemben, amely szintén a 14. melléklet kibővítésével készítendő el. Ekkor a táblázat után szövegesen, esetleg ábrákkal és táblázatokkal illusztrálva kell beszámolni a végzett munkáról.

A beszámoló módjáról a félév kezdetét megelőző hónap 15-ig kell nyilatkozni e-mailben.

 

Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék (Tárgykód: BMEGEÉEBKSZ)

 • A hallgató az őszi szemeszter második hetén 6 perces prezentációt tart a szakmai gyakorlat alatt elvégzett munkáról.
 • A beszámolón szükséges leadni a tanszéki felelősnek a fogadó cégnél lévő konzulens által kitöltött írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a hallgató elvégezte a szakmai gyakorlatát. A leadás lehetséges papír alapon vagy elektronikusan PDF-ként a felügyelő által aláírva (felügyelői AVDH hitelesítés vagy felügyelő által aláírt, szkennelt verzió hallgató általi AVDH hitelesítés).

 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék (Tárgykód: BMEGEVGBKSZ):

 • A hallgató az őszi szemeszter második hetén egy 2-3 oldalas összefoglalót ad le az elvégzett munkáról. Papír alapon kell leadni a tanszéki felelősnek, nyomtatott formában, akár ábrákkal is illusztrálva. Mindenképp legyen rajta elérhetőség (cégbeli és hallgatói egyaránt).
 • A fogadó cég részéről a munkát felügyelő mérnök írásbeli nyilatkozatát is le kell adni arról, hogy a hallgató elvégezte szakmai gyakorlatát.

 

 1. A tárgyfelvétel és a 10. pontban ismertetett beszámoló sikeres elvégzése után a Tanszék elismeri (a Neptun rendszerben teljesítetté állítja a tárgyat) a szakmai gyakorlat teljesítését.

 

Az egyes Tanszékeken végzett szakmai gyakorlatról további információkat találnak az alábbi honlapokon:

BME ARA TSz., 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. AE épület 1. emelet 102/a.

tokaji.kristof@gpk.bme.hu

+3614634072

BME EGR TSz., 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 2. emelet 204A.

laza@energia.bme.hu

+3614632617

BME ÉPGET TSz., 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 1. emelet 106.

varju.evelin@gpk.bme.hu

+3614632639

BME HDR TSz., 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 3. emelet 326.

kklapcsik@hds.bme.hu

+3614631442