Áramlástan Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar

Szélcsatorna vizsgálatok

Az Áramlástan Tanszék legfontosabb kísérleti eszközei a vízszintes és függőleges mérőterű szélcsatornái. A szélcsatornák alkalmasak járművek, épületek, és más szerkezetek körüli áramlási jelenségek, illetve az áramlás eredetű erők vizsgálatára.

Futballstadion szélcsatorna modellje

A szélcsatornák használatának feltételei

A szélcsatornáinkat és mérőberendezéseink egy részét külső (ipari) megbízók, más felsőoktatási intézmény és kutatóintézetek, és a BME szervezeti egységei is igénybe vehetik kutatásra, mérésre. Amennyiben a kutatási, mérési feladatot a Gépészmérnöki Kar Áramlástan Tanszéke végzi, a feladat egyeztetése után szívesen kidolgozzuk a műszaki tartalmat, és ezt követően az Önök igényeire szabott árajánlatot adunk. Külső megbízók esetén ezt a módot preferáljuk.

Arra is lehetőség van, hogy a partner saját mérést végezzen a szélcsatornában, ebben az esetben a laboratórium munkatársai csak a szélsebesség mérését és állítását végzik. Ilyen esetben az alábbi feltételek érvényesek.

Link: https://simba.ara.bme.hu/~balczo/karman-wtl/hasznalati_feltetelek/Szelcsatorna_feltetelek_kulso.pdf

Környezettechnika

Napjaink környezetvédelmi problémái terelték a Tanszék érdeklődését a környezettechnikai kutatások irányába. Ezzel kapcsolatban a Tanszék szellőzési, portalanítási rendszerek felülvizsgálatát és fejlesztését, poros gázok mérését, szűrését és porleválasztását, szennyezőanyagok terjedésének vizsgálatát vállalja. Továbbá az Áramlástan Tanszék általános akusztikai mérések végzését, ipari berendezések és létesítmények teljes körű zajvédelmi vizsgálatát, zajcsökkentési javaslatok és tervek kidolgozását, zajvédelmi hatástanulmányok elkészítését ajánlja fel az ipar számára.

Áramlástechnikai gépek, rendszerek

Komoly hagyományokra tekintenek vissza az Áramlástan Tanszék ipar kapcsolatai az áramlástechnikai gépek és rendszerek szakterületen. A felajánlható széles tevékenységi körből a legfontosabbak: légfüggönyök tervezése és alkalmazása, radiális, axiális és félaxiális ventilátorok fejlesztése és alkalmazása, többfázisú, illetve nem newtoni közegek csővezetéki áramlásának számítása, távvezetéki és csőhálózati tranziens folyamatok számítógépes szimulációja, távvezetéki szivárgás és más meghibásodások felderítése hidraulikai jelek alapján, dugattyús kompresszorok okozta csőhálózati gázlengések szimulációja és mérése.

Axiálventilátor nyalábformálási módszerrel meghatározott zajtérképe

CFD (Numerikus szimuláció)

Az informatika és a számítógépes háttér fejlődésével és a számítástechnika alkalmazási lehetőségeinek előretörésével Tanszékünkön is rohamos fejlődésnek indult az áramlások numerikus modellezése /CFD = Computational Fluid Dynamics/. A Tanszék a ma piacvezető FLUENT numerikus áramlástani szimulációs szoftver számos oktatási és ipari licenszének birtokában korszerű tervezési, kutatás és fejlesztési témákon dolgozik.

Utcakanyonban létrejövő áramlás szimulációja