Áramlástan Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse az áramlások numerikus modellezésének eljárását. Képessé tegyen áramlástani és áramláshoz kapcsolt termikus modellek önálló felépítésére, továbbá a modellezés pontosságának és megbízhatóságának értékelésére. Megismertesse a véges térfogatok módszerének alapelvét, a peremfeltételek típusait, a turbulencia modellezés alapjait, több gyakran használt turbulencia modellt, a numerikus hálóval szemben támasztott követelményeket és a hálógenerálási módszereket. Gyakorlati alkalmazásként kitérve a csatornaáramlásokra, áramvonalas testekre, az áramlástechnikai gépekre, továbbá a teremáramlások modellezésére.

Tantárgyfelelős

[Dr. Kristóf Gergely  ]

 

Dr. Kristóf Gergely

 
 

Letöltések

Tantárgyi adatlap  MOODLE Korábbi dokumentumok

 

 BMEGEÁTMG02  

További tantárgyak...